За нас


За мен: От гражданин-селянин! От машиностроител-земеделец! Трудно, но се получава!
Нищо, че погражданилият се селянин с мене се е^ава!
За земеделието: От 1989 г. съм на село и се занимавам със земеделие; Комбайнер, Тракторен бригадир на МТС, Ликвидатор на ТКЗС, Земеделски производител с временен въвод от 1997 г., Регистриран земеделски производител от 2000 г. с арендувани и собствени земи, Агроекологичен производител по Мярка 214 от ПРСР и участник в Проекта: "Новото Тракийско Злато"-Източни Родопи от 2009 г. 
Компонент: "Биологично Растениевъдство"-Сертифициран Биопроизводител на; бали Люцерна от 2011 г.; на Грозде винено "Мерло" и десертно "Болгар" от 2012 г. 
Компонент: "Екотуризъм"-Категоризация на Стаи за гости в Тракийска къща "БакалницаТРАКИЯ "-Битова обстановка от 1930 г.-Съвременни условия!Приготвяне на традиционно домашно вино от биологично грозде в малка винарна-Традиция от 1930 г.
Comments