За нас

За мен: От гражданин-селянин! От машиностроител-земеделец! Трудно, но се получава!

Нищо, че погражданилият се селянин с мене се е^ава!

За земеделието: От 1989 г. съм на село и се занимавам със земеделие; Комбайнер, Тракторен бригадир на МТС, Ликвидатор на ТКЗС, Земеделски производител с временен въвод от 1997 г., Регистриран земеделски производител от 2000 г. с арендувани и собствени земи, Агроекологичен производител по Мярка 214 от ПРСР и участник в Проекта: "Новото Тракийско Злато"-Източни Родопи от 2009 г.

Компонент: "Биологично Растениевъдство"-Сертифициран Биопроизводител на; бали Люцерна от 2011 г. до 2017 г.; на Грозде винено "Мерло", Грозде "Памид" и десертно "Болгар" от 2012 г. до 2017 г.

Компонент: "Екотуризъм"-Категоризация на Стаи за гости в Тракийска къща "БакалницаТРАКИЯ "-Битова обстановка от 1930 г.-Съвременни условия! Приготвяне на традиционно домашно вино от екологично грозде в малка винарна-Традиция от 1930 г.