Бали Люцерна "Елена"

Бали Люцерна "Елена"-Биологично сертифицирана 2011 година.

От место. С предварително договаряне за съответен откос.