Дядо Димова Отлежала Преварка.

Дядо Димова Отлежала Преварка-Гроздова Ракия от Биологично грозде.

Отлежала в акациеви бурета.

Възможност за дегустация