Земеделски практики:

Оран с 3 или 4 корпуса.

Култивиране с или без брани.

Дискуване с тежка навесна брана 2.2 метра.

Сеитба слята повърхност 3.6 метра с или без торовнасяне.

Валиране с навесен валяк 1.8 метра.

Торене с навесен тороразпръсквач 12 метра, 800 кг.

Пръскане слята повърхност с навесна щангова пръскачка 12 метра, 400 литра.

Мулчиране с навесен мулчер 1.5 метра. Пръскане лозя с навесна вентилаторна пръскачка 300 литра.

Коситба с навесна лентова или роторна косачка 1.6 метра.

Сено събиране или обръщане с прикачна сеносъбирачка BCS.

Балиране сено, люцерна или слама със сламопреса "Клас-Доминант".

Превоз с ремарке 4 тона.

Превоз вода с цистерна 3.6 куб.метра.